Vidnesbyrd
Vidnesbyrd på lyd

Når Guds plan lykkes

Tilføjet den 01-10-2007
Tilbage

Ray Booth er igennem de sidste to år blevet et kendt ansigt i Bibel & Missionscentret. Derfor dette portræt af personen Ray Booth, Sheffield i England.

Jeg er fra England. Jeg blev født i 1942, og sidste år fejrede jeg min 60 års fødselsdag samt min hustru Jeans og min 40 års bryllupsdag. Vi har en søn og to døtre, som alle er gift med kristne partnere, de tjener også Herren i ledende positioner i forskellige kirker. De har givet os 8 børnebørn, det ældste barnebarn er 15 år gammel og den yngste er 5 år. De tre ældste børnebørn er alle blevet troendes døbt for nyligt.
Vi bor i Sheffield i det nordlige England, hvor vi har arbejdet og tjent Herren hele vores liv på nær 5 år, hvor vi var en del af et tjeneste team i en stor kirke i Woking nær London.
Da jeg forlod skolen, kom jeg i lære som maler, og det førte så senere til, at jeg startede mit eget firma. Det havde den fordel, at jeg kunne tilrettelægge min tid, så jeg havde tid til at arbejde i Guds rige. Jeg blev en personlig kristen, da jeg var 17 år gammel.
Der var mange ting i mit liv, som skulle forandres. Jeg begyndte at komme i en baptist kirke, hvor jeg mødte Jean, som kort tid efter blev min hustru. Jeg blev en del af lederteamet i kirken, og i 1975 blev jeg kirkens pastor.

1. periode i Sheffield
I begyndelsen af min tjeneste blev det min opgave at introducere menigheden for Helligåndens virke. Vi stod ansigt til ansigt med mange store udfordringer og kampe, men Gud var med os, og kirken begyndte at vokse og opleve fremgang.
Det var i disse tidlige dage af tjenesten, at jeg lærte at være forbundet med apostolske og profetiske tjenester. Vi lærte om ældsteprincippet, om at arbejde som team, og vigtigheden af at hjælpe alle medlemmerne i kirken til at gøre deres del i henhold til gaven fra Gud i deres liv. Vi lærte mange principper om, hvordan en kirke kunne vokse, hvordan vi tog hånd om lederne og menneskene, medens vi voksede.
I de dage var vi en del af New Frontiers International, som er et netværk ledt af Terry Virgo. Det var en frugtbar tid, hvor vi lærte om sejren i Kristus og Guds plan for kirken. Under hele denne proces fik jeg gentagende gange profetiske ord om, at jeg skulle være en leder for ledere og en far for pastorer. At jeg skulle rejse til andre lande for at hjælpe disse ledere med at bygge kirke.
I 1984 forlod vi kirken i Sheffield og rejste ned til en NFI kirke i Woking. Det var dage af personlig vækst for mig, hvor jeg lærte at udvikle og lede en kirke på 700 medlemmer plus besøgende.

2. periode i Sheffield
Vi var i Woking i 5 år, hvorefter vi tog tilbage til Sheffield. Det var på det tidspunkt, at Gud begyndte at lede os ind i fuldbyrdelsen af det profetiske ord om at være en leder for ledere og om at rejse i England og andre lande.
Gud gjorde det meget klart for os, at vi skulle stille os selv til rådighed, så vi hurtigt kunne respondere til kirker og ledere, som måtte have brug for hjælp. Det betød, at vi var nødt til at udvikle en helt ny livsstil af tro til Gud for alle vore behov.

Mødet med Philip
På dette tidspunkt mødtes jeg med nogle venner i det nordlige England, som arbejdede sammen med Philip Mohabir, som ledte et netværk af kirker i England samt mange andre nationer. Netværkets navn er Connections (ICLC). Philip Mohabir inviterede mig til at arbejde sammen med ham i at hjælpe de kirker, som han havde ansvar for. Efter samtale med Terry Virgo blev vi enige om, at jeg skulle arbejde sammen med Philip Mohabir i hans tjeneste..

Mødet med Kim
I januar 2001 inviterede Philip Mohabir ledere fra de europæiske lande til en konference i London. Det var på denne konference, at jeg mødte en ung energisk pastor fra Danmark ved navn Kim Torp. Fordi han talte særdeles godt engelsk, fik vi et godt forhold til hinanden.
Gud gjorde noget i både hans og mit hjerte, og i slutningen af konferencen inviterede Kim mig til Danmark for at besøge hans kirke. I september samme år rejste jeg på min første tur til Danmark. På dette besøg besøgte jeg også Kirkecentret i Randers, hvor jeg kom til at kende Jack og Marianne Jensen.
På besøget i Bibel & Missionscentret i Thisted mødte jeg også lederne for kirken, og de inviterede mig tilbage for at arbejde sammen med dem om at bygge Bibel & Missionscentret. Dette var begyndelsen af vores relation, som senere har udviklet sig til, at jeg arbejder sammen med Bibel & Missioncentret og Kirkecentret i Randers.
Nu besøger jeg Danmark 4-6 gange pr. år for at hjælpe med at bygge kirkerne efter Guds mønster og principper.
Det stod klart for mig, første gang jeg mødte Kim, at Gud var med ham, og at han havde en stor vision for, hvad Gud ville gøre i Danmark og nationerne. Han havde startet kirken med nogle få mennesker i deres stue, flere mennesker kom til, og de lejede et lokale i byen.
Planer blev lavet for at bygge en kirkebygning, som skulle være et sted for tilbedelse og en base for alle de ting, som kirken ønskede at gøre. Nogle af drømmene er ikke længere drømme men virkelighed. Der står nu en helt ny kirkebygning samt en kristen skole.

Fra drøm til virkelighed
For det første har jeg udviklet et venskab med lederskabet og kirken, derefter er det min opgave at hjælpe dem med at gøre drømmene til virkelighed. Efter 30 år i lederskabs positioner har jeg lært noget om, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Jeg hjælper ledere til at forandre deres leder¬skabsstil, så kirken kan fortsætte med at vokse, samtidig med at mennesker i kirken stadig bliver taget hånd om.
I Thisted har de planer om at udvide kirkebygningen, leder¬teamet og forøge med¬lems¬tallet. Menigheden i Thisted har allerede plantet en ny kirke i Randers, så en del af mit arbejde er også at hjælpe Kim med at udvikle og støtte Jack, Marianne og Kirkecentret i Randers. Der er to andre steder i Danmark, hvor Kim oplever tilskyndelse til at starte nye kirker, så næste år kommer vi til at arbejde med hvordan vi gør den drøm til virkelighed.
Et andet område, som vi kommer til at arbejde sammen om, er at rejse teams op, som kan rejse til nationerne med de gode nyheder om Jesus Kristus.

Nye kirker
At starte nye kirker er som at føde børn i det naturlige, for når et barn er født, er arbejdet ikke færdigt men kun netop begyndt, og det er der, at det er vort ansvar og privilegie at opfostre barnet til modenhed. Når vi bygger kirke, må vi først lede mennesker til Kristus. Derefter må vi gøre dem til ledere og undervise dem i, hvordan de bygger kirken, så de igen leder andre til Kristus. På den måde vokser menigheden.

Guds plan
Jeg ser nu, at hele mit liv og tjeneste har været en forberedelse til det, jeg gør her i Danmark og andre steder. Det er opfyldelsen af de profetiske ord, som er blevet talt ud over mit liv. Det betyder, at jeg føler mig midt i Guds plan for mit liv, og der er det godt at være. Jeg stortrives, med det jeg gør, nyder venskabet og kærligheden, som er imellem de ledere og kirker, som jeg arbejder sammen med.
Den energi og momentum, som er i kirkerne i Thisted og Randers, er fantastisk at arbejde med og i, og det er en konstant kilde til udfordring og opmuntring for mig.
Som jeg nærmer mig slutningen på min egen tjeneste, er der ingenting, som tilfredsstiller mig mere, end at se andre yngre tjenester modnes og udvikles. Så kom og vær sammen med os i dette store eventyr.


Bibel & Missionscentret, Thyparken 11, 7700 Thisted, Denmark | (+45) 21977700
© 2018 Bibel & Missionscentret. Alle rettigheder forbeholdt
Design og programmering: Daniel Madsen | Grafik: Jill Torp
Download Adobe Reader  Download Flash Player