Vidnesbyrd
Vidnesbyrd på lyd

Fra bundet til frihed

Tilføjet den 24-09-2009
Tilbage

I starten af min indre helbredelse begyndte jeg at give min Far lov til at helbrede mit hjerte.
Han startede med tilgivelse. Mit hjerte var hårdt som en sten, og bare tanken om, at jeg skulle tilgive alle dem, som havde såret mig, var ikke til at bære.
Jeg kæmpede med at tilgive dem. Takket være gode prædikanter og lærere fik jeg lært, hvordan jeg skulle starte med tilgivelsesprocessen.

En lang process

Først tog jeg en beslutning om at tilgive dem. Så begyndte jeg at bede, hver dag til Jesus om at hjælpe mig med at tilgive dem.
Den sværeste at tilgive var én som jeg havde levet sammen med i næsten 14 år, som havde slået mig, tortureret mig, mishandlet mig, undertrykt mig og været mig utro.
Det tog flere måneder at tilgive ham. En dag fandt jeg et billede af ham. Før jeg havde tilgivet ham, blev jeg fyldt med alle mulige negative følelser,
når jeg så hans billede, men denne gang blev jeg fyldt med kærlighed.

Jeg forstod, at jeg havde tilgivet ham, og jeg følte mig så fri, at jeg dansede rundt og var så glad. Jeg var blevet sat fri fra utilgivelighed.
Efter at jeg tilgav ham, var det meget lettere at tilgive resten af dem, der havde såret mig.
Næste proces var vrede. Jeg havde så meget vrede og bitterhed i mit hjerte. I processen har jeg raseret vores stue et par gange for at få vreden ud.
Det gjorde endnu mere ondt, men på den anden side var vreden blevet mindre. Jeg kunne blive vred og gal mange gange om dagen.
Jeg begyndte at befale vreden at forlade mig i Jesu navn, og jeg mærkede hvordan vreden blev mindre og mindre.
I dag kan jeg selvfølgelig blive vred, men jeg har ikke mere vrede og bitterhed i mit hjerte.

Resten af det som bandt mig, blev helbredt på nogenlunde samme måde som tilgivelse og vrede...
Efter en længere indre helbredelsesproces var der kun smerten tilbage. Den smerte, som jeg havde haft siden jeg var lille, fyldte halvdelen af mit hjerte og jeg havde det som om, jeg ikke kunne fortsætte pga. smerten. Smerten var så stor, at jeg ikke selv kunne få den ud og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre.
Jeg gav den til min Far, for jeg vidste, at kun Han kunne tage hånd om min smerte.

I Bibel & Missionscentret havde vi en konference med Bobby Conner fra Amerika.
Jeg havde meget stor forventning til hvad Gud ville gøre mens Bobby Conner var her. Jeg fik en profeti den første aften.
Det der rørte mig mest i profetien var, at Gud ville tage hånd om min smerte. Jeg var så taknemmelig for, at Han ville gøre noget ved min smerte, så jeg kunne gå videre i min trosvandring.
Den sidste dag Bobby Conner var her fortalte han, hvordan Jesus kom til ham, mens han var i en hytte. Mens han talte, så jeg Jesus lige foran mig.
Han åbenbarede sig for mig. Så sprang bomben af Hans kærlighed og storhed og magt. Jeg begyndte at græde; det var så stærkt, at jeg næsten ikke kunne bære det.
Så kom Han hen til mig og lagde sin hånd på mit hoved. Den smerte jeg havde haft siden jeg var lille, kom op af mit hjerte og gik videre ind i Jesu hånd.
Han tog min smerte og helbredte mit hjerte. Jeg sad og kiggede ud i luften i lang tid og mærkede bare Hans store kærlighed, magt og storhed.

Uden smerte

Jeg kunne ikke finde ud af at leve uden smerten. Det var så mærkeligt. Det var som om jeg gik uden ben. Smerten havde været i mit hjerte i så mange år, at jeg var vant til at leve med den.
Det tog et år, at lære at leve uden smerten og før Jesus gik videre med helbredelsesprocessen.
Denne gang var det genoprettelsen. Jeg havde bedt om genoprettelse for mig og mine børn i et stykke tid.
Bengt Wedemalm kom for at prædike i vores kirke. Jeg kunne mærke Helligånden begyndte at røre ved noget i mit hjerte, da vi begyndte med lovsangen.
Bengt fortalte om en kvinde der levede med en voldelig mand, og som var blevet syg pga. mandens vold. Det var som om han fortalte om mit liv.
Jeg begyndte bare at tude, og fik så meget lyst til at skrige.
I næste sekund hørte jeg mig selv skrige, jeg tror ikke, jeg har skreget så meget før. Der kom to for at bede for mig, og jeg kunne mærke Helligånden
strømme igennem mig så stærkt, at jeg ikke kunne stå eller sidde længere. Jeg lagde mig ned på gulvet, og mens jeg lå begyndte opstandelseskraften at strømme igennem mig.
Den kraft strømmede igennem mig i lang tid. Så kom der nogen og rørte ved mit hår.
Jeg fornemmede, at det var min anden datter som rørte mig, mens hun havde sin hånd i mit hår, sagde Gud til mig: ”Jeg har genoprettet dig og dine børn”.
Jeg som troede at jeg ikke kunne græde mere begyndte at græde endnu mere af lettelse og taknemmelighed.
Alle de snore som bandt mig var blevet revet væk og jeg var blevet fri! Den næste søndag var der aftengudstjeneste.
Mens Søren prædikede, viste Gud mig mit hjerte. Før var det en skraldespand fyldt med skrald, nu var det blevet en smuk vase fyldt med Guds herlighed.

At gå igennem den indre helbredelse var virkelig hårdt.
Jeg skulle genopleve de grimme oplevelser, jeg har haft i mit liv, og flere gange var jeg lige ved at give op, for det var så hårdt.
Men takket være vor pastor, Kims hjælp og andre i kirken gik jeg igennem helbredelsesprocessen.
Jeg vil takke alle dem, som har hjulpet mig igennem processen.
Jeg nævner ikke navne, for ikke at komme til at glemme nogen. I ved det. Tak for at I adlød Gud, for hvis I ikke havde gjort det, havde jeg ikke gået igennem processen.
Ikke mindst tak til min kære Far i himlen for Hans store kærlighed og nåde.

Jeg slutter af med et skriftsted, som fortæller, hvad jeg også har gået igennem: Herre, jeg elsker Dig! Du er min styrke!

Herren er min Klippe - min Borg og min Frelser.
Jeg vil søge skjul hos Gud - min Klippe og Tilflugt.
Han er mit Skjold, min Frelse, og mit Tilflugtstårn.
Jeg kalder på Herren, den Højlovede, så Han kan frelse mig fra mine fjender.
Af dødens lænker var jeg bundet, ødelæggelsens bølger skyllede over mig - jeg var fanget
og bundet af helvede og død.
Da råbte jeg i min fortvivlelse til Herren min Gud om hjælp.
Han hørte mig fra sin helligdom, mit skrig nåede frem til Ham (Salme 18:1-7).


Bibel & Missionscentret, Thyparken 11, 7700 Thisted, Denmark | (+45) 21977700
© 2018 Bibel & Missionscentret. Alle rettigheder forbeholdt
Design og programmering: Daniel Madsen | Grafik: Jill Torp
Download Adobe Reader  Download Flash Player