Vidnesbyrd
Vidnesbyrd på lyd

Militærlejr med Guds nænsomme betjening

Tilføjet den 01-01-2008
Tilbage

- Min mand og jeg var til Befrielsescamp i Bibel & Missions¬centret d. 20.-22. september 2007. Det skulle blive en livs¬forvandlende oplevelse. Flere gange i løbet af kurset fik vi at vide, at dette var en militærlejr med hård træning, da vi skulle trænes i at være en del af Herrens Hær. Men samti¬dig var Gud klar til på en helt speciel, individuel og nænsom måde at betjene os. Sikke en almægtig og fantastisk Gud vi har!

10 års lidelse får drastisk drejning!

- Jeg har i de sidste 10 år haft et hav af samtaler med tera¬peuter, psykologer og spist lykkepiller m.m. Det har hjulpet lidt, men ikke væsentligt i forhold til en dyb indre smerte som skar igennem mig. Jeg har samtidig opsøgt kristne fæl¬lesskaber, hvor der har været åndsfyldte mennesker, gået til forbøn uendelig mange gange, læst bibelen samt mange kristne bøger og hver gang er der sket noget. På campen sker der så det, som ikke tidligere er sket; der bliver taget fat på roden, den dybe indre smerte i mig, som jeg følte ville sprætte mig op. Vi havde fået undervisning om, at vi har autoritet til i Jesu navn ved Helligåndens kraft at befale dæmoner at forsvinde. Træningen bestod af nogle øvelser, bl.a. skulle vi bede for hinanden. Der var en, som bad for mig, og jeg følte smerten indeni mig gøre ondt, jeg græd, men forbederen gav sig ikke og blev ved med at bede. Det kom frem, at det var en undertrykkelsesånd, der var i mig, uden at jeg selv havde fortalt om min fortid. Jeg ved ikke hvor lang tid der gik, men jeg følte det som lang tid, og på et tidspunkt var det som om det lettede i mig, og jeg tænk¬te ved mig selv, at det jo så nok ”var det”. Så jeg sagde pænt tak, og satte mig på min plads igen.

Stædig modstand

Men så snart jeg havde sat mig, kunne jeg mærke, at smer¬ten vendte tilbage. Det var så slemt, at jeg absolut ikke kunne holde det ud, men at bede om hjælp havde jeg hel¬ler ikke mod til. Da undervisningen var slut, bliver der igen bedt i Jesu Kristi navn, og undertrykkelsesdæmonen befa¬les at GÅ i Jesu navn, den river og flår i mig med en ulide¬lig smerte og til sidst bliver den nødt til at slippe, og Hellig¬ånden kommer med al sin kraft i form af en usigelig STOR glæde, latter og frihed!!! Gud er virkelig almægtig! Siden da har Helligånden været i fuld sving med at salve mig, ikke med en begrænset kærlighed, men med Guds uendelige kærlighed. Helt konkret sker der det, når jeg lader mig fylde af Helligånden, at kærligheden enten regner ned over mig eller at der står ”én” og smører kærligheden ind i det, der tidligere var et smertens sår, men som nu er ved at læges. Tak Gud! Jeg er så ufattelig taknemmelig!!!


Bibel & Missionscentret, Thyparken 11, 7700 Thisted, Denmark | (+45) 21977700
© 2018 Bibel & Missionscentret. Alle rettigheder forbeholdt
Design og programmering: Daniel Madsen | Grafik: Jill Torp
Download Adobe Reader  Download Flash Player