Efeserbrevet 4:11-16
Bibelen (1992): Bogen (1992): King James Version (1987): The Amplified Bible (1987):
Og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde. Da skal vi ikke længere være uforstandige børn og slynges og drives hid og did af hver lærdoms vind, ved menneskers terningkast, når de med snedighed fører os på lumske afveje, men sandheden tro i kærlighed skal vi i ét og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus. Ud fra ham føjes hele legemet sammen og holdes sammen, idet hvert enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålt, så legemet vokser og opbygges i kærlighed. Det er også ham, der gav os gaver: Han satte nogle til at være apostle; andre har han givet evne til at forkynde Guds profetiske budskab; nogle har en særlig evne til at forkynde de gode nyheder om Kristus, så budskabet modtages og mennesker kommer til tro. Andre er bedre som hyrder, der tager sig af at vogte menigheden mod angreb udefra. Endelig er der dem, der egner sig som lærere, idet de på en klar måde kan lære andre kristne om Guds veje. Deres opgave er at gøre de kristne fuldt beredte til deres tjeneste, som er at opbygge Kristi legeme. Dette skal føre til, at vi alle når frem til at være ét i troen på og erkendelsen af Guds Søn. Vi skal stræbe efter at blive voksne og modne mennesker, der mere og mere kommer til at ligne Kristus, så vi helt kan rumme hans herlighed. Da skal vi ikke længere være som børn, der skifter mening, hver gang nogen fortæller os noget nyt. Den kristne menighed skal ikke kastes omkring på bølgerne som et skib, der drives hid og did af vind og vejr. Guds folk skal ikke længere være et let bytte for folkeforførere, der med falsk spil lokker andre på afveje. Nej, vi vil i al kærlighed være sandheden tro; da vil vi i alle ting vokse op til Kristus, der er hovedet for legemet. And he gave some, apostles; and some, prophets; and some, evangelists; and some, pastors and teachers; For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ: Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fulness of Christ: That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive; But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ: From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. And His gifts were [varied; He Himself appointed and gave men to us] some to be apostles [special messengers], some prophets [inspired preachers and expounders], some evangelists [preachers of the Gospel, traveling missionaries], some pastors [shepherds of His flock] and teachers. His intention was the perfecting and the full equipping of the saints [His consecrated people], [that they should do] the work of ministering toward building up Christ's body [the church], [That it might develop] until we all attain oneness in the faith and in the comprehension of the [full and accurate] knowledge of the Son of God, that [we might arrive] at really mature manhood [the completeness of personality which is nothing less than the standard height of Christ's own perfection], the measure of the stature of the fullness of the Christ and the completeness found in Him. So then, we may no longer be children, tossed [like ships] to and fro between chance gusts of teaching and wavering with every changing wind of doctrine, [the prey of] the cunning and cleverness of unscrupulous men, [gamblers engaged] in every shifting form of trickery in inventing errors to mislead. Rather, let our lives lovingly express truth [in all things, speaking truly, dealing truly, living truly]. Enfolded in love, let us grow up in every way and in all things into Him Who is the Head, [even] Christ [the Messiah, the Anointed One]. For because of Him the whole body [the church, in all its various parts], closely joined and firmly knit together by the joints and ligaments with which it is supplied, when each part [with power adapted to its need] is working properly [in all its functions], grows to full maturity, building itself up in love.