Befrielsestjenesten
Fælles teamrejser
Evangelisation
Discipeltræning
Pastor og Lederbibelskole
Tjenesteudvikling
Åndelig Vækst Kursus
Cellelederkursus
Sejrrigt Liv

Befrielsestjenesten


Markus Evangeliet 16:17

Når vi ser på store dele af menigheden i den vestlige verden i dag, må man spørge: Hvor denne del af Jesu tjeneste er blevet af? Mange taler om frelse og helbredelse, men hvor hører man om befrielse?
Er befrielse forsvundet fra evangeliet?

Den nu afdøde kendte og respekterede bibellærer Derek Prince har rammende spurgt: "Hvem har forandret sig? Jesus? Dæmonerne? Eller kirken?" Svaret er indlysende: Kirken har forandret sig!
Derfor må vi forandre os og adlyde Jesu befaling: "Uddriv dæmoner" (Matt. 10:8).

Jesus Kristus vil sætte plagede mennesker fri. "Jesus Kristus er den samme i går, i dag og til evig tid" (Hebr. 13:8), og det er stadig sådan, at Jesus helbreder alle, der er under Djævelens herredømme (ApG. 10:38), og Han gør det stadig ved sin Ånd gennem sit legeme, som i dag er os kristne - lad os samarbejde med Ham om dette!

I Bibel & Missionscentret har vi trænet et Befrielsesteam som kan betjene dig, hvis du er plaget af dæmonisk indflydelse. Du kan kontakte os for en samtale/betjening. Vi har udarbejdet et spørgeskema der skal udfyldes før første betjening. Betjeningen er gratis, og vort team arbejder under tavshedspligt.

Bibel & Missionscentret, Thyparken 11, 7700 Thisted, Denmark | (+45) 21977700
© 2018 Bibel & Missionscentret. Alle rettigheder forbeholdt
Design og programmering: Daniel Madsen | Grafik: Jill Torp
Download Adobe Reader  Download Flash Player