Tro og vision
Bibel & Missionscentret
Lederskab
Connections Danmark
Børnekirke
TYPE - ungdom
Økonomi

Tro og vision


Vi er en evangelisk frikirke. Evangelium betyder glædeligt budskab om Jesus Kristus. Bibelen har den centrale plads i vores tro. Vi tror, at hele bibelen er Guds Ord til os, og at den er kilden til sandhed for enhver, som tror.

Vi tror, at:
  • Jesus levede et liv på jorden som menneske, og som sand Gud.
  • Jesus døde på korset for alle menneskers skyld. Efter 3 dage blev Han oprejst fra de døde. Jesus levede syndfrit, og døde dermed ikke for sine egne synder, men Han døde for at betale straffen for synden på vegne af alle mennesker.
  • Der kun er frelse i Jesus Kristus. Jesus er vejen, sandheden og livet. Johs. 14:6
  • Problemet er synd. Guds dom over synd er adskillelse fra Gud med helvede til følge.
  • Løsningen er Jesus Kristus og Han modtages ved tro og omvendelse.
Læs også artiklen: Hvilke værdier havde den første menighed?

Vision

Nå dem (de fortabte)
Lær dem (Guds Ord)
Træn dem (til tjeneste)
Send dem (til de fortabte)

Formål

DRIVE MISSION I DANMARK OG NATIONERNE.
- Plante menigheder i Danmark og nationerne.
- Styrke og støtte eksisterende menigheder.
- Udsende teams i Danmark og nationerne.

Missionserklæring

Et trænings- og udrustningscenter, et åndeligt hjem for enkelt personer og familier. Et sted med fællesskab, helbredelse, befrielse og genoprettelse.

Den lokale menighed

Kirken er ikke en bygning, en religiøs klub, en organisation eller nogle møder. Ordet "kirke" kommer ud fra det græske ord "Ekklesia", som betyder "et folk, som er samlet". Igennem hele bibelen har Gud samlet mennesker med det formål, at de skulle tilbede Ham. Det Nye Testamente bruger forskellige billeder til at forklare, hvad kirken er:

Bibel & Missionscentret, Thyparken 11, 7700 Thisted, Denmark | (+45) 21977700
© 2018 Bibel & Missionscentret. Alle rettigheder forbeholdt
Design og programmering: Daniel Madsen | Grafik: Jill Torp
Download Adobe Reader  Download Flash Player