Befrielsestjenesten
Fælles teamrejser
Evangelisation
Discipeltræning
Pastor og Lederbibelskole
Tjenesteudvikling
Åndelig Vækst Kursus
Cellelederkursus
Sejrrigt Liv

Discipeltræning


Bibel & Missionscentret er en cellekirke og ikke en kirke med et programpunkt der hedder cellegrupper.
I kirkens vision siges der at vi vil nå, lære, træne, og sende mennesker, og derfor har vi indrettet menighedens arbejde (organisation) på en sådan måde, at denne vision bliver ført ud i livet.

Vi er overbeviste om, at alle troende skal finde deres plads på Kristi Legeme, og virke ud derfra.
I Ef. 4:11-16 tales der klart om de 5 tjenestegavers opgaver, og også klart om de helliges/troendes opgaver.
Ikke alle er en tjenestegave, men alle har gaver og funktion i Kristi Legeme. Alle er vi blandt de hellige/troende.

I nedenstående diagram vises der grafisk, hvordan vi ser menigheden.


Organisationsplan

Det er alle troendes opgave at opbygge Kristi Legeme. Det er tjenestegavernes opgave at gøre de hellige/troende beredte til deres opgave, nemlig at opbygge kirken/Kristi Legeme.
Grundlæggende er der to vigtige elementer som finder sted regelmæssigt. Den ene er at cellerne mødes i hjemmene, og i det andet element mødes cellerne for at fejre Herren om søndagen.
Udover undervisning og træning på søndagsmødet mødes de troende til special undervisning og træning.

I cellerne er der fire vigtige elementer som er ryggraden i cellen:
  • At tjene Gud og tjene næsten
  • At lære om Gud og lære om næsten
  • At elske Gud og elske næsten
  • Guds hjerte for at nå de fortabte
Et cellemøde er ikke et kirkemøde i miniformat, men snarere en oplevelse af at familien er samlet. Her vil der være personer på alle stadier af deres kristne vandring.
På møderne i kirkebygningen underviser/prædiker, overføres salvelse, træner og udruster tjenestegaverne de troende til at opbygge Kristi Legeme. Dette gøres blandt andet igennem en personlig vækstplan, som er en serie af undervisninger som tager den enkelte troende fra at være en baby kristen til mands modenhed hvor de kan rumme hele Kristi fylde og virke effektivt (Ef. 4:13) på den plads Herren sætter dem. Der er foruden disse undervisninger en bred vifte af special seminarer så som befrielsesskoler, bibelskole og profetiske skoler.Bibel & Missionscentret, Thyparken 11, 7700 Thisted, Denmark | (+45) 21977700
© 2018 Bibel & Missionscentret. Alle rettigheder forbeholdt
Design og programmering: Daniel Madsen | Grafik: Jill Torp
Download Adobe Reader  Download Flash Player